Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Ympäristötekniikan opiskelu

Ympäristötekniikka rakentuu prosessitekniikan kanssa samalle laajasti luonnontieteitä (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) hyödyntävälle kivijalalle. Opinnot sisältävät mekaanisia, kemiallisia, aineen ja lämmönsiirtoon liittyviä ilmiöitä sekä luonnon vesiprosessien ymmärtämistä ja hallintaa. Näitä hyödynnetään mm. tehokkaamman ja puhtaamman teollisuustuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen, ympäristövaurioiden korjaamiseen sekä kestävään ympäristörakentamiseen.

Valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin ympäri maailman. Valmistuneet työllistyvät tyypillisesti insinööritoimistoihin, julkiselle sektorille, tutkimuslaitoksiin sekä teollisuusyrityksiin.

Työtehtävät ovat tyypillisesti viranomais-, suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtäviä. Tehtävänimikkeitä ovat mm. ympäristöinsinööri, vesistösuunnittelija, geosuunnittelija, tuotantopäällikkö ja hydrologi.

Kandidaattiopintojen loppuvaiheessa valitaan oma erikoistumisala useista opintosuunnista. Opintosuunnat kattavat tekniikan alat vesitekniikasta kemiantekniikkaan ja teollisuuden ympäristötekniikasta yhdyskuntatekniikkaan. Ympäristötekniikasta on mahdollista siirtyä kandidaatintutkinnon jälkeen uuteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Koulutus tuottaa osaamista ilmiöpohjaiseen suunnitteluun ja teollisten sekä luonnonprosessien mallintamiseen. Mallien oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi kehitystyössä on tärkeää. Koulutuksessa pyritään tuottamaan osaamista, jolla voidaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin: korjataan ihmisen pilaamaa luontoa sekä kehitetään teollisuus- ja energiantuotantoa ja yhdyskunta- ja ympäristörakentamista tehokkaaksi pilaamatta ympäristöä.

Lue lisää Oulun yliopiston sivuilta:

Ympäristötekniikka hakijalle.

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman opinnot.

Tarinoita Ymppiläisiltä

Opiskelijatarina: Mahdollisuus vaikuttaa ympäristöasioihin.

Alumnitarina: Vastuunkantajan tie ainejärjestöstä eduskuntaan.

Ympäristötekniikan koulutusohjelma

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma koostuu kandidaatin tutkinnosta ja diplomi-insinöörin tutkinnosta.

Kandidaatin tutkinto koostuu osaamisjuonteista, joiden tarkoitus on antaa opiskelijalle riittävät valmiudet perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin.
Juonteet ovat:
– ilmiöpohjainen mallinnus ja suunnittelu,
– tuotannollisen toiminnan kokonaisuuksien hallinta,
– automaatiotekninen hallinta sekä
– muut työelämän vaatimat ei-tekniset valmiudet.

Diplomi-insinöörin tutkinnon alussa opiskelija valitsee itselleen osaamiskokonaisuudet, joista hänen tutkintonsa tulee koostumaan. Osaamiskokonaisuuksien valintaa ohjaavat opintosuunnat, joita ovat
– Automaatiotekniikka
– Biotuotteet ja bioprosessitekniikka
– Kemian prosessitekniikka
– Prosessimetallurgia
– Rikastustekniikka
– Teollisuuden energia- ja ympäristötekniikka
– Vesi- ja yhdyskuntatekniikka

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala on n. 900 opiskelijan yhteisö. Osana teknillistä tiedekuntaa koulutusta antavissa tutkimusryhmissä tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta automaation, prosessisuunnittelun ja -kehityksen, korkealämpötilakemian, bioprosessitekniikan, vesi- ja yhdyskuntatekniikan sekä teollisuuden ympäristö- ja energiatekniikan aloilla sekä annetaan siihen liittyvää opetusta. Yksiköidemme tavoitteena on olla innovatiivisia sekä opetus- että tutkimustyössä ja uskomme yhteistyön muiden tutkimusyksiköiden ja teollisuuden kanssa tuottavan parhaimman tuloksen. Koulutusalan erityisenä vahvuutena on yksikköprosessiajatteluun ja vahvaan luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva opetus. Tunnustuksena pitkäjänteisestä opetuksen kehittämistyöstä opetusministeriö on myöntänyt koulutusaloista vuoteen 2013 saakka vastanneelle Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolle koulutuksen laatuyksikköpalkinnon vuosille 2004 – 2006, 2007 – 2009 ja 2010 – 2012.