Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n opiskelijahaalarien kotiinkuljetus ilmoittautuminen – Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 20.3.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry
Pentti Kaiteran katu 1, Oulu
Postiosoite:
PL 3000
90014 Oulun yliopisto
Y-tunnus:0794848-6
Yhdistysrekisterinumero:123.326
Kotipaikka: Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yrityssyhdevastaava: Elias Kyyhkynen 040 1960610
[email protected]

3. Rekisterin nimi
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n opiskelijat, jotka haluavat opiskelijahaalarien kotiinkuljetuksen.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot kysytään kotiinkuljetuspalvelun haluavilta henkilöiltä. Henkilötietoja kerätään, jotta ilmoittautuneille voidaan tiedottaa kuljetukseen liittyviä asioita, sekä mukauttaa järjestelyjä osallistujien mukaan (esimerkiksi osoitetietoja hyödynnetään kuljetuksen reittivalinnassa). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Ilmoittautumisen yhteydessä rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: -Etunimi sekä sukunimi
-Puhelinnumero
-Haalarien toimitusosoite (Kotiosoite)
Tietoja käsitellään täysin erillisenä, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tietoja säilytetään enintään viikko tapahtuman jälkeen, jonka jälkeen ne poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään kuljetuksen tilanneilta ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan yleisen tietoturva-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisissa tilanteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internetpalvelimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n vastuuhenkilöiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vaatia tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa yhteydenottoihin viimeistään viikon kuluttua.

10. Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterin tietoja säilytetään kaikkien osallistujien osalta tapahtumaan asti ja tapahtuman jälkeen tiedot poistetaan viikon kuluessa. Yksittäisten henkilöiden tietoja voidaan säilyttää tilanteissa joissa tapahtumajärjestäjällä on henkilöön kohdistuvia vaatimuksia tapahtumaan liittyen (esimerkiksi maksamaton maksu, vahingonkorvaus tai muu rinnastettava syy).

fiFinnish