Ympin tyttökalenterin tietosuojaseloste

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n kalenteriryhmän Ympin tyttökalenterin tilauslomake – Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Laatimispäivämäärä 18.4.2020. 

1. Rekisterinpitäjä

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry
Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa
Postiosoite:
PL 3000
90014 Oulun yliopisto

Y-tunnus: 0794848-6
Yhdistysrekisterinumero: 123.326
Kotipaikka: Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  

Santeri Leppälä
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n Ympin tyttökalenterin tilauslomake. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimi, sähköposti ja osoite kysytään pakollisena tietona tilauksen tekeviltä henkilöiltä. Henkilötietoja kerätään, jotta tilaus pystytään lähettämään haluttuun osoitteeseen ja osoittamaan oikealle henkilölle. Sähköposti toimii nopeana tiedonvälityksenä tilausta vastaanotettaessa (tilauksen vastaanottoilmoitus) ja ongelmatilanteissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Tilattujen kalentereiden määrä
  • Osoite

Tietoja käsitellään täysin erillisenä, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään tilauksen tehneiltä tilauslomakkeen täytön yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan yleisen tietoturva-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisissa tilanteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internetpalvelimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin tilauksen ja kalenterien lähettämisen kannalta välttämättömien Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n vastuuhenkilöiden ja Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry:n kalenteriryhmään kuuluvien henkilöiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vaatia tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa yhteydenottoihin viimeistään viikon kuluttua.

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään kaikkien tilauksen tehneiden osalta kalenterin/kalentereiden lähetykseen asti ja lähetyksen jälkeen tiedot poistetaan viikon kuluessa. Yksittäisten henkilöiden tietoja voidaan säilyttää tilanteissa joissa tilauksenjärjestäjällä on henkilöön kohdistuvia vaatimuksia tapahtumaan liittyen (esimerkiksi maksamaton maksu, vahingonkorvaus tai muu rinnastettava syy).

fiFinnish